Udskriftsvenlig version English version 

 

 

:Kompetencer

 

Peter Franke, Ingeniør, HD(U) og M. IDA

Med både teknisk og økonomisk baggrund, såvel teoretisk som i praksis, besidder virksomheden et indgående kendskab til både markedet såvel som hele processen for genindvinding af plast og metaller.

Stigende råvarepriser, globalisering, teknologisk udvikling m.m. bevirker at det bliver mere rentabelt at sortere og genindvinde restprodukter. Med indgående kendskab til globale markedsforhold formår virksomheden på rentabelvis at afsætte restprodukter til forsvarlig miljømæssig genindvinding.

Kompetencegrundlag:

  • Indgående viden om plasttyper og restprodukter
  • Stor ekspertise og erfaring i global oparbejdning og afsætning af industrielle restprodukter
  • Virksomheden har adgang til flere omslastestationer og kan derfor håndtere flere samtidige fraktioner.
  • Logistiskoptimering gennem samarbejde med indenlandske og udenlandske transportvirksomheder
  • Gennemførelse og etablering af modtageanlæg/fabrikker for affalds og emballagehåndtering på mere end 6.000 m².
  • Projekteret og implementeret adskillelige produktionsomlægninger i eksisterende driftsmiljøer specielt inden for transportører, presser og sorteringsanlæg.
  • Prototypeudvikling og bistand med fremstilling af 0-serie, af mindre maskiner til sortering af affaldsemballager.
  • Udarbejdelse af logistikmæssige konsekvensberegninger, opbygning og gennemførelse af IT-system for materiale og produktionsstyringssystem inden for den elektromekaniske industri