Udskriftsvenlig version English version


 

:Ydelser

 

Materialebehandlingsanlæg
Rådgivning og projektering samt efterfølgende implementering af anlæg til materialesortering. Med udgangspunkt i eksisterende teknologier hvor der bl.a. benyttes Eddy current teknik, sigter, vibrationssold og konventionelle magneter.

Transportører
Dimensionering og konstruktion af transportører til mange formål: fra transport af, glas, metalstykker og plastfraktioner i vanskelige miljøer til transport af brugte emballager fra bryggeriindustrien i fugtige eller våde miljøer

Projektledelse
Projektledelse af større tekniske projekter og produktionsomlægninger. Implementeringen af nye maskiner og anlæg kræver tilpasning til eksisterende anlæg. Disse snitflader er ofte afgørende for succes.

Prototypeudvikling
Bistår med udvikling og fremstilling af mindre prototyper samt fremstilling af scala modeller.

Presseteknologier
Optimering af intern håndtering og reduktion af transportomkostninger ved effektiv implementering af kanalpresser, horisontale presser og snegle komprimatorer.

Genindvinding
Vi handler, håndterer og opkøber materialer og samarbejder med en lang række oparbejdningsvirksomheder i hele verden.

Vi har adgang til flere omlastestationer i og udenfor Danmark og kan derfor håndtere flere og gerne mindre samtidige fraktioner.

Plast
Virksomheden handler, håndterer eller opkøber en bred vifte af plasttyper eksempelvis: hård plast, granulater, folier og laminater i bulk, ruller eller baller.

Papirprodukter
Fraktioner af papir og pap kan håndteres særskilt eller sammen med andre typer af materialer.